ΒΙΟΜΑ Ι.Κ.Ε. │ Υπηρεσίες Διαχείρισης Βιοποικιλότητας
Μπουμπουλίνας 7, Χολαργός
15562, Αθήνα
info@bio-ma.gr
www.bio-ma.gr